On-line test

Tento test slouží k určení úrovně při vstupním jazykovém auditu. Můžete si ho ale udělat i jen sami pro sebe, abyste zjistili, na jaké úrovni jsou vaše znalosti.

Test se skládá z 60-ti otázek, na jejichž zodpovězení máte 30 minut. Vždy je správná pouze jedna možnost. Obtížnost otázek postupně stoupá. Pokud si odpovědí nejste jisti, nehádejte a nechejte zatrženou odpověď NEVÍM. Jestliže se vám otázky budou zdát už příliš složité, ve vyplňování nepokračujte a test odešlete.

Před zahájením testu můžete vyplnit údaje, které budou sloužit pro Vaši identifikaci: jméno, e-mailovou adresu a název firmy či instituce, pro kterou se výuka organizuje. Na zadanou e-mailovou adresu dostanete výsledek testu - procento úspěšnosti a počet správně zodpovězených otázek v jednotlivých úrovních Společného evropského referenčního rámce, proto SE UJISTĚTE, ŽE ZADANÁ EMAILOVÁ ADRESA JE SPRÁVNÁ. Nezadáte-li svou emailovou adresu, zobrazí se Vám pouze procento úspěšnosti.

Vaše e-mailová adresa a další kontaktní údaje, které zadáte před vypracováním testu, jsou nepovinné a slouží pouze pro potřeby vaší identifikace při vyhodnocení testu a zařazení do skupiny. Tyto údaje nejsou dále šířeny a předávány třetím stranám a po roce od absolvování testu jsou automaticky vymazány.