O nás
VÝUKA JAZYKŮ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Jazyková škola OSTRAVA!!!

Jsme soukromá jazyková škola se zaměřením na firemní kurzy. Na trhu působíme již od roku 2000 a zajišťujeme komplexní služby týkající se jazykového vzdělávání. Důraz klademe na aktivní komunikaci.

Jako člen Asociace jazykových škol (AJŠ) jednáme v souladu s Kodexem kvality a Etickým kodexem člena, což zaručuje vysoký standard služeb.

VYUČOVANÉ JAZYKY:
angličtina, němčina, španělština, italština, ruština, polština, francouzština, čeština pro cizince
NABÍZÍME:
Malé studijní skupinky

2-6 účastníků ve skupině

Příznivé ceny

zohledňující počet studentů ve skupině

Zkušené, kvalifikované lektory

naši lektoři splňují přísná kritéria

Individuální přístup k zákazníkům

kurzy šité na míru dle požadavků a potřeb klientů

VELKOU POZORNOST VĚNUJEME :
Obsahové stránce a metodám výuky

metodika zaměřena na praxi a aktivní komunikaci

Metodické podpoře lektorů

pravidelné hospitace a vyhodnocování efektivity výuky

Péči o zákazníky

vlastní online docházkový systém - efektivní sdílení informací s klienty

JAKO ZÁRUKU KVALITY NABÍZÍME U FIREMNÍCH KURZŮ

První 4 vyučovací hodiny zdarma.

OBJEDNEJTE SI JEŠTĚ DNES VÁMI VYBRANÝ KURZ A VYZKOUŠEJTE NÁS!

Pokud během prvních 4 vyučovacích hodin projevíte nespokojenost s kvalitou vyučujícího, nemusíte za tyto hodiny platit a my zajistíme nového lektora.

REFERENCE

Naši klienti


Mezi klienty, pro které zajišťujeme nebo jsme zajišťovali jazykové vzdělávání, tlumočnické a překladatelské služby, patří např.: Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., PWO Czech Republic a.s., PODA, a.s., ASUS Czech Service s.r.o.

PWO Czech Republic a.s.
PWO Czech Republic a.s.
ŠKODA EKOVA a.s.
ŠKODA EKOVA a.s.
Vitesco Technologies<br>Czech Republic s.r.o.
Vitesco Technologies
Czech Republic s.r.o.
AutoCont IPC a.s.
AutoCont IPC a.s.
Tymphany Acoustic<br>Technology Europe, s. r. o.
Tymphany Acoustic
Technology Europe, s. r. o.
Pharmos, a.s.
Pharmos, a.s.
Czechiapharm Group, s.r.o.
Czechiapharm Group, s.r.o.
Austin Detonator s.r.o.
Austin Detonator s.r.o.
Kayaku Safety Systems Europe a.s.
Kayaku Safety Systems Europe a.s.
DB Cargo Czechia s.r.o.
DB Cargo Czechia s.r.o.
AT Computers, a.s.
AT Computers, a.s.
compacer CZ s.r.o.
compacer CZ s.r.o.
CO NABÍZÍME

Výuka jazyků pro PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Hledáte jazykové kurzy např. angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince (nejen) v Ostravě a v Moravskoslezském kraji?
Chcete umět v cizím jazyce diskutovat a řešit problémy a nejen vyplňovat cvičení v učebnici?
Potřebujete ve firmě zkvalitnit jazykové znalosti svých zaměstnanců?
Potřebujete ve své společnosti provést jazykový audit?
Chcete se umět dorozumět v reálných situacích?

Individuální kurzy angličtiny a němčiny s českým lektorem (ostatní jazyky na dotaz) během letních měsíců (07-08/2023) za zvýhodněnou cenu 390,- Kč / vyučovací hodina á 45 minut.

Zvýhodněná cena platí při nákupu minimálně 20 vyučovacích hodin a vyčerpání lekcí nejpozději do 15/09/2023.

Individuální kurz (1-2 osoby) konaný v Ostravě v učebně jazykové školy Spring.

Další sleva ve výši 10 % pro ty, kteří při objednání předloží originál našeho propagačního letáku.

 • vhodné zejména pro časově vytížené osoby, kterým nevyhovuje výuka v klasických kurzech
 • různé varianty intenzity a frekvence (např. pravidelná víkendová soustředění, jednorázová několikadenní soustředění)
 • tematické zaměření (prezentační dovednosti, vyjednávání, vedení porad v cizím jazyce apod.)
 • moderní formy výuky, simulace reálných situací, maximální vytížení všech členů skupiny, využití autentických materiálů
 • možnost využití učeben v Ostravě a Novém Jičíně
 • vhodné jako teambuildingová akce např. výjezdní zasedání na horách, ve wellness centrech...

Jako záruku kvality nabízíme garanci prvních 4 vyučovacích hodin zdarma - pokud během prvních 4 vyučovacích hodin projevíte nespokojenost s kvalitou vyučujícího, nemusíte za tyto hodiny platit a my zajistíme nového lektora.

 • Pomůžeme vám vybrat vhodnou formu jazykového vzdělávání
 • Provedeme jazykový audit
 • Sestavíme plán jazykového vzdělávání zaměstnanců
 • Budeme monitorovat docházku a pokrok jednotlivých účastníků
 • Rozvrh hodin, intenzitu výuky a náplň hodin stanovíme na základě vašeho přání
 • Lektor bude přicházet na vaše pracoviště
 • K dispozici vám jsou i prostory jazykové školy Spring v Ostravě a Novém Jičíně

Výuka může probíhat různými formami:

 • individuální výuka
 • dvouhodinové dopolední či odpolední skupinové kurzy
 • intenzivní výuka

Náplň výuky:

 • všeobecné kurzy
 • obchodní a profesně zaměřený jazyk
 • tematické semináře
 • přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny


 • velmi intenzivní forma výuky určena jednotlivcům, kteří se neradi přizpůsobují ostatním účastníkům kurzu, ať už jde o tempo, termín nebo náplň výuky
 • náplň hodin, termíny a intenzitu si domlouváte operativně s lektorem
 • vhodné při specifických cílech výuky, např. příprava na pohovor, příprava ke zkoušce, rozmluvení se, doplnění a ujasnění si gramatiky
 • lekce probíhají v naší jazykové škole, na vašem pracovišti, u vás doma nebo online
 • za výuku zrušenou nejpozději 24 hodin před plánovaným konáním nemusíte platit

PRESENTATION AND COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH

- dvoudenní školení zaměřené na zefektivnění komunikačních dovedností praktickým výcvikem

 • zdokonalení komunikačních dovedností
 • nácvik prezentačních dovedností
 • vedení pracovních jednání
 • řešení nestandardních či konfliktních situací
 • slovní zásoba a fráze
 • procvičení na konkrétních prezentacích připravených účastníky
 • rozbor jednotlivých prezentací a upozornění na nejčastější chyby
 • Czenglish – vyhnutí se čechismům v anglickém projevu
 • vedeno rodilým mluvčím


PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KOMUNIKACE

- dvoudenní školení zaměřené na rozvoj a efektivní využití komunikačních dovedností

 • speciálně upravený, praxí prověřený program psychologických aspektů mezilidské komunikace
 • zaměření na sebepoznání účastníků školení – manažerů, vedoucích pracovníků a školitelů
 • rozpoznání psychologického typu osob, se kterými jednáme nebo které školíme
 • volba aplikace psychologických aspektů komunikace vedoucí k zefektivnění jednání nebo školení

Specializovaná školení připravujeme pro uzavřené skupiny dle konkrétních požadavků na místo konání, termín apod.

 • slouží k měření jazykových kompetencí a analýze potřeb v rámci firemního jazykového vzdělávání
 • výchozí bod pro nastavení vhodného plánu jazykového vzdělávání
 • skládá se ze dvou částí - online test a pohovor
 • zadavatel obdrží zprávu o jazykových kompetencích testovaného účastníka a doporučení k zaměření studia
 • zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby obecného i odborného jazyka
 • spolupracujeme s rodilými mluvčími
 • kalkulace a termín zhotovení se stanovují individuálně dle konkrétní zakázky
KDE NÁS NAJDETE?

Kontakty

Spring Agency, s.r.o.

Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
IČ: 25861395, DIČ: CZ25861395
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě,spisová značka C 22968.
Datová schránka: g5t3v33

Spring Services, s.r.o.

Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
IČ: 17421764, DIČ: neplátce DPH
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 90130.
Datová schránka: 4hzqsrz