Specializační školení lektorů angličtiny

Spring Agency, s.r.o. v letech 2012 - 2014 realizovala projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost Specializační vzdělávání lektorů angličtiny.

Projekt byl určen pro lektory anglického jazyka z Moravskoslezského kraje, kteří působí jako OSVČ nebo jako pracovníci soukromých vzdělávacích institucí zaměřujících se na jazykové vzdělávání.

V rámci projektu lektoři mohli absolvovat vzdělávací program Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností lektorů anglického jazyka. Hodinová dotace programu činila 84 vyučovacích hodin rozdělených do 6 víkendových soustředění po 14 vyučovacích hodinách.

Studijní program byl bezplatný. Program úspěšně dokončilo 65 lektorů.

Certifikace lektorů cizích jazyků

Spring Agency, s.r.o. v letech 2010 - 2012 úspěšně zrealizovala projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost Certifikace lektorů cizích jazyků.

Projekt byl určen pro lektory cizích jazyků z Moravskoslezského kraje, kteří působí jako OSVČ nebo jako pracovníci soukromých vzdělávacích institucí zaměřujících se na jazykové vzdělávání.

Probíhaly v rámci něj 4 studijní programy:
Studijní program I
- Příprava k všeobecným zkouškám z angličtiny
Studijní program II - Příprava k obchodním zkouškám z angličtiny
Studijní program III – Psychologické aspekty výuky a komunikační dovednosti
Studijní program IV – Metodika výuky

Celkem bylo podpořeno - kurz absolvovalo 195 účastníků.

 

Projekt byl ukončen , ale kurzy jsou nadále v nabídce. V současné době probíhá zápis do jednotlivých modulů (příprava k FCE, CAE, CPE, BEC Vantage a BEC Higher, Psychologické aspekty výuky a Metodika výuky), které budou probíhat v období 10 / 2016 - 01 / 2017.

Jednotlivé kurzy již nejsou financovány z ESF, nicméně cena v poměru k počtu účastníků ve skupině (5-8) je velmi příznivá. Více info o jednotlivých kurzech naleznete zde.

Výukové materiály určené ke zkouškám jsou nadále bezplatně k dispozici k zapůjčení pro lektory z Moravskoslezského kraje, kteří působí jako OSVČ nebo jako pracovníci soukromých vzdělávacích institucí zaměřujících se na jazykové vzdělávání. Zdarma je také poskytována metodická podpora při organizaci dalšího odborného rozvoje, výběru vhodného studijního programu a výběru výukových materiálů. V případě zájmu se obracejte na Mgr. Ivanu Jalůvkovou (ivana.jaluvkova@springagency.cz).

 

Jako záruku kvality nabízíme u firemních kurzů první 4 vyučovací hodiny zdarma.

Pokud během prvních 4 vyučovacích hodin projevíte nespokojenost s kvalitou vyučujícího, nemusíte za tyto hodiny platit a my zajistíme nového lektora.
Objednejte si ještě dnes Vámi vybraný kurz a vyzkoušejte nás!

Naši klienti

MAHLE BEHR Ostrava s.r.o.

MAHLE BEHR Ostrava s.r.o.

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

EKOVA ELECTRIC a.s.

EKOVA ELECTRIC a.s.

Indet Safety Systems a.s.

Indet Safety Systems a.s.

PWO Czech Republic a.s.

PWO Czech Republic a.s.


Spring Agency

Jazyková škola Spring Agency Ostrava

Spring Agency, s.r.o.,
Hlubinská 36/1378
70200 Ostrava

spring @ springagency.cz

Asociace jazykových škol

Spring Systém

Evidence odučených hodin:Rezervace učeben

Systém rezervaci učeben:

LOGIN:


HESLO:ajš   facebook   glossa   VOP spotřebitel   VOP   Reklamační řád