Aktuality

4.12.2007 | Grantová podpora v rámci Programu celoživotního učení Grundtvig

Mgr. Ivana Jalůvková, senior teacher jazykové školy Spring, získala grant z Programu celoživotního učení Grundtvig a v říjnu 2007 absolvovala dvoutýdenní kurz The Teacher Refresher Course v Dublinu.

Cílem kurzu bylo seznámit se s moderními výukovými metodami a s nejnovějšími trendy v oblasti TEFL.

Kurz pokrýval především metodiku výuky dovedností (mluvení, psaní, čtení a poslech), výuku obchodní angličtiny a moderní přístupy (hlavně Task-Based Learning a Lexical Approach). Tato část probíhala formou skupinové výuky, jíž se účastnili učitelé angličtiny z cizích zemí a rodilí mluvčí.

Dále kurz zahrnoval témata jako např. používání autentických materiálů ve výuce, analýza potřeb studentů z řad firemní klientely, moderní techniky diktátů, Irská historie a kultura formou individuálních hodin.

V náplni kurzu byla také exkurze v místní základní škole (použití ICT ve výuce) a náslechy v hodinách vedenými zkušenými lektory z Dublin School of English.

18.12. 2007 v 18.00 hod. v rámci předvánočního setkání lektorů Spring Agency budou lektoři seznámeni s akcí, jejími výsledky a možnostmi účasti na podobných akcích.

Jako záruku kvality nabízíme u firemních kurzů první 4 vyučovací hodiny zdarma.

Pokud během prvních 4 vyučovacích hodin projevíte nespokojenost s kvalitou vyučujícího, nemusíte za tyto hodiny platit a my zajistíme nového lektora.
Objednejte si ještě dnes Vámi vybraný kurz a vyzkoušejte nás!

Naši klienti

MAHLE BEHR Ostrava s.r.o.

MAHLE BEHR Ostrava s.r.o.

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

EKOVA ELECTRIC a.s.

EKOVA ELECTRIC a.s.

Indet Safety Systems a.s.

Indet Safety Systems a.s.

PWO Czech Republic a.s.

PWO Czech Republic a.s.


Spring Agency

Jazyková škola Spring Agency Ostrava

Spring Agency, s.r.o.,
Hlubinská 36/1378
70200 Ostrava

spring @ springagency.cz

Asociace jazykových škol

Spring Systém

Evidence odučených hodin:Rezervace učeben

Systém rezervaci učeben:

LOGIN:


HESLO:ajš   facebook   glossa   VOP spotřebitel   VOP   Reklamační řád